Geslaagde Ksandr Online primeur voor dr. ir. M. Klerx

Op 9 december werd het eerste Ksandr Online evenement georganiseerd. Het onderwerp was conditiebepaling van laagspanningskabels. De aanleiding was de promotie van dr. ir. M. Klerx op dit onderwerp. Het online evenement is een afwisselend programma geworden met een presentatie van Maikel met de belangrijkste conclusies van zijn onderzoek.

De  veroudering van laagspanningskabels is niet leeftijdsgebonden maar de grootste kans op storingen in het laagspanningsnet doet zich voor in verbindingen waar al eerder storingen zijn voorgekomen. De statistische onderbouwing van zijn conclusies zijn te vinden in het proefschrift dat via het Collectieve Brein is te downloaden. Tijdens de interactieve breakout sessies is door de deelnemers vastgesteld dat gebruik van slimme meter data en distributie automatisering de voorspelbaarheid van storingen kan verbeteren en dat de huidige beschikbare dataset nog te beperkt is om de conditie goed te kunnen bepalen. Het conditieafhankelijk onderhoud is dan ook voor de laagspanningsnetten een stap te ver op dit moment. Als advies heeft Maikel wel meegegeven dat het goed zou zijn om technieken toe te passen en te ontwikkelen waarmee een beter zicht ontstaat op de conditie en belasting van de laagspanningsnetten. Dit vooral met het oog op de onzekere toekomst als gevolg van de energietransitie in Nederland.

Terugkijken

Mocht je de samenvatting van de masterclass terug willen zien, kijk deze dan terug op ons Youtube kanaal.