Over Ksandr

Ksandr is een not for profit stichting dat als doel heeft het delen, borgen en ontwikkelen van kennis over het gedrag van de huidige elektriciteitsnetwerken in Nederland. Daarnaast is het doel van Ksandr om vanuit een gezamenlijke onderzoeksbehoefte namens de eigenaren van de elektriciteitsnetwerken studieprojecten aan te bieden aan hogescholen en universiteiten. Op die manier wordt wetenschappelijk onderzoek dichter bij de praktijkbehoefte gebracht en vergroot het bij scholieren en studenten de interesse voor het vakgebied.

ksandr-overleg

Visie en missie

Veel van de huidige onderdelen van de elektriciteitsnetwerken zijn in de jaren ’70 aangelegd. De deskundigen die toen der tijd aan de wieg hebben gestaan van de ontwerpen van de netten en de apparatuur in de netten stromen langzaam maar zeker de sector uit. Vanwege de robuustheid van de appratuur is veel van de netwerken voorlopig nog niet toe aan vervanging maar heeft het wel bijzondere aandacht nodig om de komende jaren nog betrouwbaar te kunnen functioneren.

Dat aan de andere kant de instroom van nieuwe medewerkers in de energiesector is teruggelopen maakt het borgen en overdragen van kennis des te lastiger. Het is dan ook pure noodzaak dat de ervaringsdeskundigen in Nederland een podium krijgen om opgedane kennis te delen, te borgen en verder te ontwikkelen. Ksandr biedt de deskundigen hiervoor een podium en de middelen. In het collectieve brein van Ksandr worden alle ervaringen in Nederland gebundeld en vastgelegd en weer toegankelijk gemaakt voor de specialisten van nu en de toekomst.

Ksandr is als kenniscentrum het collectieve brein voor het instandhouden van de elektriciteitsnetten in Nederland en slaat de brug tussen praktijk en wetenschap.
 
» Lees verder hoe Ksandr dat doet