Nieuwsarchief

1 2 12

Focus op faalgedrag

Het verzamelen van faalgedrag over ageing assets is al lange tijd een belangrijke pijler in het Ksandr portfolio. Dat is niet voor niets. Inzicht in faalgedrag geeft sturing aan en inzicht in het instandhoudingsbeleid en vervangingsstrategieën. De afgelopen jaren zijn er tal van dossiers ingericht over veelvoorkomende assets in de Nederlandse elektriciteitsnetten. Die dossiers zijn […]

F-gas verordening van kracht en gezamenlijk gedragen interpretatie vast gesteld

Een jaar geleden hebben wij jullie geïnformeerd over de doelstellingen van de SF6 werkgroep. Inmiddels kunnen we hierover een update geven. Afgelopen periode is er gewerkt aan twee doelstellingen. Enerzijds is met de netbeheerders een gezamenlijk gedragen interpretatie van de meldingscriteria bij een ongewoon voorval bepaald. Omdat er sprake was van onduidelijke en verschillende interpretaties […]

Nieuwe Expertgroep: Kabels

We zijn verheugd u te informeren over de oprichting van een nieuwe expertgroep binnen Ksandr: de Expertgroep Kabels. Dit initiatief komt voort uit de noodzaak om de samenwerking en kennisdeling tussen netbeheerders te bevorderen met betrekking tot kabelsystemen.

Grondstofvalidatie certificaat uitgereikt

Aan de netbeheerders wordt steeds meer transparantie gevraagd over het gebruik van grondstoffen. Dit leidt ertoe dat er een toegenomen behoefte is om meer zekerheid te hebben over de validiteit van de door de leveranciers aangeleverde data.

Ksandr Live Special 2023, Data Symposium, 5 oktober 2023

De volgende Ksandr Live Special staat in de steigers! Data Science Symposium brengt netbeheerders samen vanuit verschillende regio’s, met als doel kennis en inzichten te delen met betrekking tot cruciale aspecten van het moderne energienet. De inschrijvingen zijn nu open! Wil je erbij zijn of wil je een collega interesseren, meld je dan aan via […]

Ksandr Live XL 2023 is volgeboekt

We zijn verheugd te melden dat Ksandr Live XL volledig is volgeboekt. We danken jullie voor de enorme belangstelling voor ons evenement. We begrijpen dat het jammer is als je niet bij de bijeenkomst kunt zijn. Als je je hebt aangemeld en je kunt toch niet komen, meld je dan af via info@ksandr.nl. We kunnen […]

1 2 12