Nieuwsarchief

1 2 10

Ontwikkelingen op het gebied van Herinzet

Tijdens Ksandr Live XL 2021, hebben alle regionale netbeheerders het Manifest Herinzet ondertekend. In punt 2 van dit manifest is uitgesproken dat we indien nodig voor herinzet van componenten beleidskaders opstellen, en de benodigde logistieke, administratieve en andere processen inrichten. Met de beleidskaders zijn we verder aan de slag gegaan. Binnen de expertgroep Herinzet hebben de […]

SF6 – Verordening Rondom F-gassen

In de nieuwsbrief van vorig jaar is de oprichting van de SF6 werkgroep aangekondigd. De doelstelling van de werkgroep is enerzijds om met de netbeheerders een gezamenlijk gedragen interpretatie van het meldingscriterium/ de meldingscriteria? te bepalen voor lekkage van SF6. Anderzijds zal gezamenlijk worden opgetrokken in de anticipatie op aanscherping van wet- en regelgeving. Dit […]

Keynote Ksandr Live XL bekend

De Keynote staat dit jaar in het teken van de impact van lokale energie initiatieven op de elektriciteitsnetten. Het gaat om initiatieven die de laatste jaren in een stroomversnelling zijn gekomen als gevolg van de energietransitie.

Ksandr Live XL 2023, Inschrijving geopend!

Vrijdag 15 september 2023 vindt het jaarlijkse evenement Ksandr Live XL, editie 2023 plaats. Verzeker je van een plek door je nu in te schrijven. Dit jaar zal de keynote gaan over "Impact van lokale energie-initiatieven op de elektriciteitsnetten.".

Ksandr Live Special ‘Harmonischen’ een succes

Ruim 40 experts van de Ksandr Expertgroepen hebben op 8 februari jl. hun tanden gezet in het relatief onbekende fenomeen ‘Harmonischen’. We zijn tijdens een nieuw Ksandr initiatief: ‘Ksandr Live Special’, gaan onderzoeken wat er al bekend is over dit fenomeen en wat we nog meer willen weten.

Ksandr blikt terug en kijkt vooruit….

Gewoon omdat we er trots op zijn! We kijken terug op een bijzonder mooi jaar. We delen daarom graag als eerste met jou onze nieuwe Ksandr film! Ksandr staat voor ‘knowledge sharing and research’ en is al ruim 15 jaar het Collectieve Brein voor de instandhouding van de Nederlandse elektriciteitsnetten. Deskundigen van de netbeheerders, kennisinstellingen en […]

Ksandr Live Special ‘Harmonischen’

In meerdere Ksandr expertgroepen wordt gesproken over Harmonischen. Er blijkt nog veel onduidelijk te zijn over dit fenomeen en de behoefte aan meer informatie en wellicht nader onderzoek is duidelijk aanwezig. Om de vragen, kennis en denkkracht van de expertgroepen te bundelen hebben we binnen Ksandr een nieuwe live sessie ontwikkeld onder de naam ‘Ksandr Live Special’.

Herzinzet en de stap naar nog slimmer samenwerken

Tijdens Ksandr Live XL 2022 zijn er drie werksessies over Herinzet gehouden. Het zijn drie levendige sessies geweest waarin in eerste instantie gesproken is over de ontwikkelingen die een impact (gaan) hebben op de herinzet en revisie van netcomponenten. Daarna zijn de deelnemers ingegaan op de vraag hoe er slimmer samengewerkt kan worden op het gebied van Herinzet. Een aantal bevindingen uit de sessies wordt hieronder gedeeld.

De Raw Material Database, de laatste ontwikkelingen.

Inmiddels heeft Gasunie zich aangesloten bij de eerdere gebruikers Coteq Netbeheer, Enexis Netbeheer, Liander, Rendo en Westland Infra Netbeheer. De verdere ingebruikname van grondstoffenpaspoorten en de Raw Material Database heeft geleid tot een vervolgproject, namelijk Validatie van data in grondstoffenpaspoorten.

1 2 10