Overleggroepen

Ksandr expertgroepen worden opgericht indien er meerdere partijen belangstelling tonen voor het delen van gebruikservaring van specifieke componenten van het elektriciteitsnet. De expertgroepen komen met vaste regelmaat bij elkaar, vertegenwoordigers van beheerders van elektriciteitsnetten bepalen samen met Ksandr de agenda voor de bijeenkomsten. Zowel de industriële eigenaren van elektriciteitsnetten als de nationale netwerkbedrijven kunnen deelnemen aan de expertgroepen.

 

Een expertgroep is een groep deskundigen die vanuit verschillende bedrijven betrokken zijn bij vraagstukken over de veroudering van componenten van de elektriciteitsnetten. Onder leiding van Ksandr wordt kennis gedeeld, ontwikkeld en geborgd zodat elke partij beter in staat is om het juiste onderhouds- of vervangingsbeleid uit te voeren.

Een projectgroep is  een groep deskundigen die in projectvorm studies en onderzoeken uitvoeren. Via het collectieve brein van Ksandr worden de rapporten beschikbaar gesteld aan de opdracht gevende partijen.

Ksandr heeft op dit moment de volgende Expert- en Projectgroepen:

Expertgroepen

 • Bouwkunde
 • Secundaire installaties
 • Vermogens transformatoren
 • Distributie transformatoren
 • 50kV GIS Schakelinstallaties
 • MS installaties
 • Data Science & Analytics
 • Herinzet
 • Grondstoffenpaspoort
 • SF6
 • Laagspanning
 • Harmonischen

Projectgroepen

 • DGA analyse model
 • Gezamenlijke herinzet
 • AAD MMS
 • Data Analyse Magnefix
 • Onderzoek pakkingen LSEP
 • Ageing Asset Dossier Kabelmoffen
 • Ksandr Academy leergang 1 ‘Leren van storingen’
 • Studie onderhoudsmethodieken digitale relais
 • Ageing asset dossier 10 kV Capitole
 • Ageing asset dossier 10 kV COQ
 • Ageing asset dossier 10 kV Hazemeyer Conel
 • Ageing asset dossier RM6
 • Variabele ventilatie
 • Ksandr academy ontwikkelgroep
 • Database faalvormen secundaire componenten
 • Ontwikkelen OHC L-SEP (FMECA)
 • 4-jarig onderzoek conditiebepaling laagspanningskabels
 • ABB DR 12
 • Ageing asset dossiers Magnefix (MD en MF) en ABB/DR schakelaars

Toegang tot Het collectieve brein

U kunt toegang krijgen tot de archieven van Ksandr en de project en expertgroepen die op dit ogenblik actueel zijn. Indien u nog niet beschikt over een inlogaccount kunt u die opvragen via deze pagina. U zult na validatie, van uw gegevens, binnen enkele werkdagen uw Ksandr account ontvangen. Uw inlogaccount wordt gekoppeld aan uw bedrijfsgegevens, hierdoor krijgt u in elk geval automatisch toegang tot de documenten die door uzelf of door uw collega’s zijn toegevoegd aan het collectieve brein van Ksandr. Ook kunt u documenten van andere bedrijven vinden en kan via de contactgegevens van de persoon van de betreffende partij om inzage gevraagd worden.