Inrichten van Ageing Asset Dossiers

Ksandr ontwikkelt samen met en in opdracht van de Netbeheerders in Nederland Ageing Asset Dossiers (AAD’s). Medio 2021 hebben de netbeheerders alle relevante onderhoud en conditie informatie samengevoegd in AAD’s van de 20 meest relevante typen componenten. Elk dossier wordt na oplevering vervolgens jaarlijks geactualiseerd met de meest recente ervaringen op gebied van storingen en veroudering. Ksandr stelt jaarlijks een verschilanalyse op die door de netbeheerders worden gebruikt om op effectieve manier van elkaar te leren. Via een speciaal portaal op de Ksandr website kunnen de netbeheerders toegang krijgen tot de dossiers en de analyses.