Grootschalig bundelen en analyseren van data

In opdracht van alle Nederlandse netwerkbedrijven onderzoekt Ksandr het verouderingsgedrag van 10kV installaties en vermogenstransformatoren. In samenwerking met studenten van de Vrije Universiteit Amsterdam verzameld Ksandr een grote hoeveelheid data van 10kV installaties en vermogenstransformatoren. Het ontsluiten en analyseren van de data moet inzicht geven in de restlevensduur en dominante faalmechanismes van de componenten. Ook zal het project inzichten opleveren in de voorwaarden voor de netbeheerders om ook in de toekomst gezamenlijk data te kunnen verzamelen en analyseren.