Storingsonderzoek en onderhoudsadvies

Ook voor de industrie stelt Ksandr de ervaringskennis van de netbeheerders beschikbaar. Installaties van grote industriële bedrijven hebben vaak dezelfde kenmerken als die van de publieke netbeheerders. Ksandr adviseert industrie over restlevensduur en instandhouding. Ook onderzoekt Ksandr storingen en gefaalde componenten. Correlaties tussen faalvormen en faaloorzaken worden soms via microscopisch onderzoek vastgesteld. De kennis die wordt opgedaan tijdens dergelijke onderzoeken wordt opgeslagen in het collectieve brein om zodoende ook weer verder verrijkt en gedeeld te kunnen worden.