Storingsonderzoek

Het falen van een onderdeel dat deel uitmaakt van het elektriciteitsnet kan grote gevolgen hebben, zowel op de veiligheid als op de continuïteit van de elektriciteitsvoorziening. Het falen van componenten ontaard vaak in een kortsluiting waarbij als gevolg van een vlamboog in veel gevallen grote gevolgschade ontstaat. Het onderzoeken naar de faaloorzaken vraagt daarom in veel gevallen een gedegen en deskundige aanpak. Ksandr kan diverse vormen van onderzoek uitvoeren zowel op locatie als in een speciale onderzoeksruimte