DGA portaal

Welkom bij het DGA portaal en DGA model!

Ons DGA portaal bestaat uit vier belangrijke onderdelen: het plaatsen en delen van datasets, het inzien en exporteren van een samenvatting, visualisaties en dataschermen. Maar wat nog belangrijker is, is dat toegang tot het DGA portaal is geregeld via ons centrale autorisatiesysteem van het Ksandr intranet. Dit zorgt voor veilige toegang en gereguleerd gebruik van het portaal.

We bieden netbeheerders die DGA data delen toegang tot ons DGA portaal, zodat ze kunnen profiteren van de voordelen van een grotere hoeveelheid data. Bovendien hebben alle gebruikers binnen een bedrijf dezelfde rechten en kunnen ze alles zien, aanpassen en nieuwe gegevens toevoegen. Dit maakt het gezamenlijk opbouwen van kennis nog gemakkelijker.
Via het DGA portaal kunnen de resultaten van de DGA-metingen worden geüpload naar het portaal. Binnen het portaal kunnen extra velden aan een dataset worden toegevoegd, die alleen binnen het portaal te zien zijn en geen deel uitmaken van de dataset zelf.

Het DGA portaal is dusdanig ingericht dat eerder geüploade data automatisch wordt gefilterd met de nieuwe uploades. Zo ontstaat er altijd een actuele en complete dataset van meetresultaten van een groot aantal unieke transformatoren. Met alle data wordt steeds het rekenmodel ‘getraind’ waardoor de faalvoorspellingen steeds betrouwbaarder worden.

Deze machine learning tool is 1 van de eerste tools die op basis van machine learning technologie kennis ontwikkelt over de voorspelbaarheid van fouten die op treden in vermogenstransformatoren op basis van DGA data.