Nieuwsarchief

1 2 3 11

Proof of concept valideren van grondstofpaspoorten van start

Begin 2020 hebben netbeheerders gezamenlijk een grondstoffen paspoort vastgesteld dat door leveranciers kan worden ingevuld. In dit grondstoffen paspoort wordt gevraagd in welke mate de grondstoffen gerecycled en recyclebaar zijn. Aan de netbeheerders wordt steeds meer transparantie gevraagd over het gebruik van grondstoffen. Dit leidt ertoe dat er een toegenomen behoefte is om meer zekerheid te hebben over de validiteit van de door de leveranciers aangeleverde data.

10kV Dataproject: Cruciale reviewfase in zicht

Het 10kV dataproject is een initiatief van de regionale netbeheerders om het instandhoudingsbeleid steeds meer te baseren op data. Met de ontwikkeling van een uniforme datatemplate voor alle 10kV installaties, zal de kwaliteit en nauwkeurigheid van de gezamenlijke analyses sterk verbeteren.

Ksandr Live XL 2023, Postersessies

Dit jaar is onze prioriteit gericht op de posters, het instrument waarmee we iedereen blijven informeren. Om die reden hebben we een speciaal moment ingeroosterd tussen de plenaire discussie en de eerste workshopronde. Dit geeft iedereen de gelegenheid om de posters te bezichtigen en een gesprek te voeren met de vertegenwoordigers.

Ontwikkelingen Collectieve Brein

Het Collectieve Brein is voor Ksandr het verlengstuk richting onze gebruikers en dient als middel voor het delen, verrijken en toepassen van kennis over het gedrag van componenten in het elektriciteitsnet. De centrale rol die het Collectieve Brein (CB) binnen Ksandr vervult, vraagt ook dat we het CB blijven door ontwikkelen zodat dit zo goed […]

Ontwikkelingen op het gebied van Herinzet

Tijdens Ksandr Live XL 2021, hebben alle regionale netbeheerders het Manifest Herinzet ondertekend. In punt 2 van dit manifest is uitgesproken dat we indien nodig voor herinzet van componenten beleidskaders opstellen, en de benodigde logistieke, administratieve en andere processen inrichten. Met de beleidskaders zijn we verder aan de slag gegaan. Binnen de expertgroep Herinzet hebben de […]

SF6 – Verordening Rondom F-gassen

In de nieuwsbrief van vorig jaar is de oprichting van de SF6 werkgroep aangekondigd. De doelstelling van de werkgroep is enerzijds om met de netbeheerders een gezamenlijk gedragen interpretatie van het meldingscriterium/ de meldingscriteria? te bepalen voor lekkage van SF6. Anderzijds zal gezamenlijk worden opgetrokken in de anticipatie op aanscherping van wet- en regelgeving. Dit […]

Keynote Ksandr Live XL bekend

De Keynote staat dit jaar in het teken van de impact van lokale energie initiatieven op de elektriciteitsnetten. Het gaat om initiatieven die de laatste jaren in een stroomversnelling zijn gekomen als gevolg van de energietransitie.

Ksandr Live XL 2023, Inschrijving geopend!

Vrijdag 15 september 2023 vindt het jaarlijkse evenement Ksandr Live XL, editie 2023 plaats. Verzeker je van een plek door je nu in te schrijven. Dit jaar zal de keynote gaan over "Impact van lokale energie-initiatieven op de elektriciteitsnetten.".

1 2 3 11