Grondstofvalidatie certificaat uitgereikt

20 september 2023

We hebben bewezen dat een gecertificeerd grondstofpaspoort realiseerbaar is: eerste certificaten tijdens Ksandr Live XL uitgereikt aan Prysmian en TKF. Aan de netbeheerders wordt steeds meer transparantie gevraagd over het gebruik van grondstoffen. Dit leidt ertoe dat er een toegenomen behoefte is om meer zekerheid te hebben over de validiteit van de door de leveranciers aangeleverde data.

Omdat er nog geen standaard oplossing of richtlijn voor het onafhankelijk valideren van grondstoffendata van netcomponenten was, zijn we op basis van een door Kiwa ontwikkelde Covenant een proof of concept gestart. Netbeheerders, een tweetal leveranciers en Kiwa, hebben samengewerkt om te komen tot een werkbare vorm van validatie. Het resultaat mag er zijn: op 15 september tijdens Ksandr Live XL ontvingen Cristiana Scelza, CEO van Prysmian Nederland en Alexander van der Lof, CEO van de TKH Group de eerste twee certificaten op basis van de Kiwa Covenant.

Met deze proof of concept hebben we aangetoond dat een gecertificeerd grondstofpasspoort mogelijk is om een pragmatische manier:

  • Certificering op basis van de Covenant is een Low Impact en Low Cost oplossing voor onze leveranciers, doordat één certificeringsinspanning op proces niveau, certificatie geeft van alle producten die uit dat proces komen.
  • De gecertificeerde grondstofpaspoorten kunnen door de leveranciers ook t.b.v. andere markten of buitenlandse Netbeheerders gebruikt worden.

Komende periode gaan we vanuit Ksandr verder met het breder toepasbaar maken van de Kiwa Covenant.
Voor meer informatie over grondstofpaspoorten en het validatieproject: annamaria.middelkamphup@ksandr.nl