Succesvol Ksandr Live Special Data Science voor de Netbeheerders

6 oktober 2023

In samenwerking met Ksandr en de expertgroep Data Science & Analytics is er op donderdag 5 oktober een Data Science symposium georganiseerd voor netbeheerders. Tijdens dit symposium is verkend in hoeverre er op 3 concrete cases van elkaar kan worden geleerd en waar samenwerking mogelijk is.

Het gaat daarbij om Congestiemanagement, Netverliezen voorspellen en prognose modellen voor Elektrisch Vervoer, Zonnepanelen en Warmtepompen. Voor al deze 3 cases zijn Data Science modellen in ontwikkeling bij regionale netbeheerders. Er zijn per case concrete afspraken gemaakt om kennis te delen en om samen te werken. Tijdens de dag hing er een enthousiaste en interactieve sfeer, waarbij de deelnemers positieve feedback hebben gegeven over het organiseren van een dergelijke dag. Conclusie: voor herhaling vatbaar.

Voor meer informatie over uitwisseling van data en datainitiatieven in Ksandr verband: annamaria.middelkamphup@ksandr.nl