Focus op faalgedrag

6 mei 2024

Het verzamelen van faalgedrag over ageing assets is al lange tijd een belangrijke pijler in het Ksandr portfolio. Dat is niet voor niets. Inzicht in faalgedrag geeft sturing aan en inzicht in het instandhoudingsbeleid en vervangingsstrategieën. De afgelopen jaren zijn er tal van dossiers ingericht over veelvoorkomende assets in de Nederlandse elektriciteitsnetten. Die dossiers zijn vorig jaar gemigreerd naar een toekomst vaste database oplossing waarmee we de bewerkelijke en lastig doorzoekbare Excel bestanden definitief vaarwel hebben gezegd. Nieuwe dossiers worden nu direct in de database ingericht en zijn daarmee een stuk makkelijker benaderbaar en doorzoekbaar.
De database is na de initiële release inmiddels bijna toe een de eerste grote update ronde. Functionaliteit die we bij de lancering nog niet konden realiseren wordt nu, aangevuld met gebruikerswensen en een aantal verbeteringen, toegevoegd aan het systeem. Net zoals dat een (individueel) AAD nooit af is omdat faalgedrag zicht continue blijft ontwikkelen, zal ook de database onderhevig blijven aan verbeteringen en updates.

Daarnaast blijven we scherp op andere mogelijkheden om meerwaarde uit het AAD concept als geheel te halen. Dat doen we o.a. door het aangaan van samenwerkingen met fabrikanten (OEM’s) waarmee we ook de kennis van de fabrikant over zijn eigen product kunnen toevoegen aan een dossier. De kennis van de OEM over zijn eigen fabricaat is, naast de praktijkervaringen van de netbeheerders, een mooie aanvulling voor de dossiers waarmee we weer een stapje dichter bij een 360° graden benadering komen. Dit is een verrijking van bestaande dossiers maar tegelijkertijd worden er ook nieuwe dossiers ingericht. Dat gebeurt enerzijds voor de traditionele ageing assets (de assets die soms al tientallen jaren in de netten staan) maar anderzijds kijken we ook naar relatief jonge assets. De reden om ook voor jonge componenten het faalgedrag al in een vroegtijdig stadium te gaan monitoren, vastleggen en analyseren is een direct gevolg van de snelheid waarmee de energietransitie zich voortbeweegt. Door al in het begin van de levenscyclus van een component het faalgedrag te volgen, kunnen kinderziektes ook snel geïdentificeerd (en mogelijk gemitigeerd worden) en volg je het faalgedrag gedurende de levenscyclus van een component en niet pas achteraf met terugwerkende kracht. Daarbij kunnen deze inzichten sturing geven aan de invulling van het onderhoudsbeleid en geeft het fabrikanten (eerder) zicht op de zwakke plekken van hun product.

De Ageing asset dossiers (die soms dus iets minder Ageing zijn) zijn dus nog volop in beweging en daar blijven we voorlopig ook focus op houden.