Nieuwe Expertgroep: Kabels

20 oktober 2023

We zijn verheugd u te informeren over de oprichting van een nieuwe expertgroep binnen Ksandr: de Expertgroep Kabels. Dit initiatief komt voort uit de noodzaak om de samenwerking en kennisdeling tussen netbeheerders te bevorderen met betrekking tot kabelsystemen.

Aanleiding

Momenteel lopen er diverse parallelle projecten en onderzoeken bij verschillende netbeheerders over kabelsystemen. Juist in deze tijd van exponentieel groeiende belasting van de kabels is het van belang dat de kennisdeling efficiënter en effectiever gaat verlopen.

Doel van de Expertgroep

Het voornaamste doel van deze expertgroep is om samenwerking en kennisdeling tussen netbeheerders te bevorderen met betrekking tot kabelsystemen. Door gezamenlijk meer data te verzamelen en onderzoek te doen naar veroudering en storingen van kabels, kunnen we waardevolle inzichten genereren en deze effectief inzetten in beleid en operaties.

Belangrijke onderwerpen voor afstemming binnen deze expertgroep zijn onder andere beleid, falen/storingen, verouderingsprocessen van kabels, diagnostiek, duurzaamheid van kabels, kwaliteitsborging van montage, afstemming van storingsvoorraad en materiaalleveranciers, modelontwikkelingen, en het zwaarder en dynamisch belasten van kabels.

Voor meer informatie over deze kabelgroep: maarten.odenkirchen@ksandr.nl