F-gas verordening van kracht en gezamenlijk gedragen interpretatie vast gesteld

6 mei 2024

Een jaar geleden hebben wij jullie geïnformeerd over de doelstellingen van de SF6 werkgroep. Inmiddels kunnen we hierover een update geven. Afgelopen periode is er gewerkt aan twee doelstellingen. Enerzijds is met de netbeheerders een gezamenlijk gedragen interpretatie van de meldingscriteria bij een ongewoon voorval bepaald. Omdat er sprake was van onduidelijke en verschillende interpretaties van de meldingscriteria van ongewone voorvallen met SF6, is met Enexis, Liander, Stedin, TenneT en Westland infra gewerkt aan een gezamenlijke interpretatie. Omdat de netbeheerders verschillende hoeveelheden SF6 toepassingen bleek een interpretatie op basis van hoeveelheden of gewicht niet wenselijk. Ondanks deze uitdaging is het gelukt om een interpretatie op te stellen waar alle partijen zich in kunnen vinden.

Met het opstellen van deze definitie en het bijbehorende rapport KSRAP23-005 is de gezamenlijk gedragen interpretatie bekrachtigd en zal als basis dienen voor het beleid van elke netbeheerder. De netbeheerders dragen zelf de verantwoordelijkheid om de interpretatie over te nemen in het beleid en te implementeren in de processen.

Anderzijds is gezamenlijk opgetrokken in de anticipatie op aanscherping van wet- en regelgeving. Dit laatste heeft betrekking op een herziening van de verordening rondom F-gassen, waar SF6 onder valt. Afgelopen jaar zijn gesprekken gevoerd met de vertegenwoordiger in het Europees Parlement en tussen netbeheerders om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen rondom de verordening. Op 11 maart 2024 is de verordening inwerking getreden. Netbeheer Nederland heeft aan DNV gl opdracht verstrekt, een impactanalyse van de verordening op te stellen waarbij de Ksandr SF6 werkgroep periodiek betrokken wordt om de tussen resultaten af te stemmen.