Deelnemers Ksandr Live XL 2023 weer dik tevreden

26 oktober 2023

Met een respons van ruim 30% is uit de enquête, die is uitgevoerd onder de deelnemers van Ksandr Live XL, gebleken dat de opzet van Ksandr Live XL goed aansluit bij de verwachtingen en behoefte van de deelnemers. Zowel het bijwonen van drie workshops als de duur van de dag scoren hoog. Ook dit jaar heeft de communicatie rondom Ksandr Live XL weer een dikke voldoende gekregen.

De keynote speakers Adriaan van Eck (voorzitter FAN) en Paul Bierling (netstrateeg Stedin) zijn erg goed ontvangen. Het onderwerpen en de bijdrages van de beide keynote speakers zijn zeer goed ontvangen.

Verbeteringen postersessies zijn goed bevallen

In tegenstelling tot vorig jaar zijn de reacties op de postersessie dit jaar erg positief geweest. Het aparte tijdsblok in het programma en een aparte ruimte waar de posters dit jaar opgesteld stonden hebben er toe bijgedragen dat nu de posters dit jaar veel aandacht hebben gehad en ook door veel deelnemers zijn bekeken en besproken.   

Wat betekent dit voor Ksandr Live XL 2024

Op basis van de ervaring en feedback van dit jaar zullen we volgend jaar niet veel meer aanpassen van het concept. In samenspraak met het Ksandr kernteam zullen we weer een actueel en urgent onderwerp bepalen voor de keynote. We zullen weer streven naar een goede samenhang tussen het plenaire deel en de workshops. De duur van het evenement beginnend met een plenaire sessie, drie workshoprondes, de postersessie en een afsluitend drankje is ook voor volgend jaar de basis voor het programma. We zullen nog beter de mogelijkheid om te netwerken faciliteren.

Tot slot: de datum voor volgend jaar is alweer bekend, noteer alvast in de agenda: 13 september 2024 in Kameryck, Ksandr Live XL 2024.
Mocht je nog tips of vragen hebben: maarten.odenkirchen@ksandr.nl