Ksandr staat voor borgen, ontwikkelen en delen van kennis

Als onafhankelijke stichting voert Ksandr storingsonderzoeken uit en verricht Ksandr studies en onderzoek naar het gedrag van verschillende onderdelen van de elektriciteitsnetten in Nederland. Ksandr beschikt over de deskundigheid om de conditie te bepalen van verschillende onderdelen van de elektriciteitsnetten.

 

Verzamelen van ervaringskennis

De belangrijkste taak van Ksandr is het verzamelen van ervaringskennis over het gedrag van de verschillende componenten van de elektriciteitsnetten in Nederland. Ksandr slaat met deze ervaringskennis een brug tussen de praktijk en de wetenschap door op gebied van onderzoek nauw samen te werken met de universiteiten in Nederland.

Ksandr werkt voor alle eigenaren van, zowel de industriële als publieke elektriciteitsnetten in Nederland. Zij zijn immers aan zet om de adviezen en ervaringen uit het collectieve brein van Ksandr om te zetten in concreet beleid.

Kunnen vertrouwen op het elektriciteitsnet is ongelooflijk vanzelfsprekend geworden voor alle Nederlandse huishoudens en bedrijven. We hebben namelijk een betrouwbaar, veilig en betaalbaar net, waar we ons slechts bewust van worden als er op uitzonderlijke momenten een storing is of als er door werkzaamheden kabels zichtbaar worden die meestal onzichtbaar onder de grond liggen.

 

Onderhoud, vervanging en innovatie

Om het elektriciteitsnet op dit niveau en betaalbaar in stand te houden, is het van groot belang dat er kritisch wordt gekeken naar onderhoud, vervanging en innovatie. Een groot deel van de infrastructuur is jaren geleden ontwikkeld en geplaatst. Sommige onderdelen worden zelfs niet meer geproduceerd, maar ze overal vervangen is vaak niet nodig of haalbaar. Storingen zijn soms lastig te verklaren door alle factoren die een rol spelen. En hoe zorg je ervoor dat er voldoende mensen blijven met kennis rond componenten die onderhoud nodig hebben?

|

 

Ksandr, het collectieve brein van het elektriciteitsnet

Om ons elektriciteitsnet goed te verzorgen is er een collectief brein nodig dat alle kennis voorhanden combineert en data over dingen als faalgedrag verzamelt en omzet in analyses, oplossingsrichtingen en voorstellen. Ksandr is het collectief brein voor het in standhouden van het Nederlandse elektriciteitsnet. Zijn taak is om kennis over ageing assets en hun faalgedrag op te halen bij de netbeheerders en de verbinding te leggen tussen de praktijk en de wetenschap.

 

Delen van ervaring en inzichten

Netbeheerders hebben veel data, ervaring en inzichten te delen. Ervaringsdeskundigen uit de praktijk en wetenschap ontwikkelen nieuwe inzichten en producten. Ksandr fungeert als linking pin en vertaler tussen alle betrokkenen uit de sector en hun ideeën. Ksandr zet verbredende, vernieuwende of verdiepende inzichten om in concretere oplossingsrichtingen. Ksandr doet dit voor beheerders van elektriciteitsnetten; zij zijn immers aan zet om oplossingsrichtingen om te zetten in concreet beleid. Ksandr verbindt, verrijkt en vertaalt zodat het Nederlandse elektriciteitsnet ook in de toekomst zo slim mogelijk in stand gehouden wordt. Kunnen vertrouwen op het elektriciteitsnet is ongelooflijk vanzelfsprekend geworden voor alle Nederlandse huishoudens en bedrijven.