Update Ageing Asset Dossiers

7 juni 2021

Ksandr staat voor kennis delen en kennis creëren. Belangrijk hierbij zijn de zogenaamde Ageing Asset Dossiers (AAD’s) waarmee in 2017 gestart is. In deze dossiers wordt ervaringskennis gebundeld over het verouderingsgedrag, storingen en onderhoud van netcomponenten.

Recent zijn er een drietal dossiers afgerond (te weten, MMS, ABB DB10 en Vermogenstransformatoren) en zijn de AAD-beheerteams voor afgeronde dossiers inmiddels ook een vaste en terugkerende activiteit geworden binnen Ksandr. Voor 2021 zijn alle beheerteam overleggen ingepland en deels ook al geweest. Vanuit de inventarisatie onder de netbeheerders naar componenten waarvoor mogelijk een (nieuw) dossier ingericht kan worden, zijn een zestal nieuwe AAD’s vastgesteld, te weten: L&K ELA12, NVC00, ABB VD4, L-SEP, Siemens NXplusC en Siemens 8DJH. Voor de NVC00 zal overigens geen separaat dossier worden opgesteld maar deze wordt geïntegreerd in het AAD Capitole. Daarnaast is ook het AAD Xiria nog in behandeling. Voor meer informatie: Tim.Ooievaar@Ksandr.nl