Vochtproblemen leiden tot kortsluiting in 10kV schakelinstallaties bij industrie

Het is algemeen bekend dat belastingpatronen van grote industrieën niet vergelijkbaar zijn met de veelal constante belastingen van de publieke netten. Ksandr heeft onderzoek verricht in opdracht van een industriële partij naar vochtproblemen in schakelinstallaties.

Uit het onderzoek is vastgesteld dat juist in de niet-geventileerde compartimenten van de installatie condensvorming ontstaat als gevolg van temperatuurverschillen tussen de omgeving en bepaalde onderdelen van de installatie. Wisselende belastingprofielen zijn de oorzaak van de condensvorming, zowel wisselende belasting van een schakelveld maar ook wisselende belastingen tussen de verschillende velden onderling geeft condensvorming. Er zijn aanbevelingen gedaan hoe om te gaan met de installaties en de omgevingscondities zodat condensvorming niet meer kan optreden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Robert.vosse@ksandr.nl