10kV Dataproject: Cruciale reviewfase in zicht

27 juli 2023

Het 10kV dataproject is een initiatief van de regionale netbeheerders om het instandhoudingsbeleid steeds meer te baseren op data. Met de ontwikkeling van een uniforme datatemplate voor alle 10kV installaties, zal de kwaliteit en nauwkeurigheid van de gezamenlijke analyses sterk verbeteren.

Het project is in de afgelopen maanden aanzienlijk opgeschoten. Samen met de experts van de netbeheerders is informatie uit AAD’s en gegevens uit inspectierapporten samengevoegd tot een uniform template per type 10kV installatie. De expertise van de experts bij de netbeheerders is van onschatbare waarde geweest voor dit project. Hun inzichten en feedback hebben sterk bijgedragen aan de ontwikkeling van de data templates.

Op dit moment bevindt het project zich in een beslissende fase waarbij de uniforme templates in een laatste reviewronde zitten. Na deze reviewronde zal de datatemplate worden geformaliseerd door alle regionale netbeheerders en kan de implementatiefase beginnen.

Het project is een belangrijke stap voorwaarts in het datagedreven assetmanagement. Door de kwaliteit en nauwkeurigheid van de data te verbeteren, kunnen de regionale netbeheerders efficiënter en effectiever onderhoud plegen aan hun installaties. Dit zal leiden tot een betrouwbaarder en veiliger energienet.

Wij kijken uit naar de komende stappen in dit project en zullen alle betrokken partijen op de hoogte houden van verdere ontwikkelingen en natuurlijk zal tijdens Ksandr Live XL een uitgebreide toelichting worden gegeven tijdens de postersessie.

Wil je hier meer over weten neem dan contact op met edwin.groot@ksandr.nl