Ageing Asset Database is live!

27 juli 2023

Het afgelopen jaar is er hard gewerkt aan de ontwikkeling van een robuust en toekomstvast alternatief voor de Ageing Asset Dossiers die tot op heden werden opgemaakt in Excel. Die oplossing is gevonden in een database waarin alle AAD’s gezamenlijk zijn ondergebracht en beheerd kunnen worden. Afgelopen woensdag heeft de GoLive van de AAD database in het Collectieve Brein plaatsgevonden en is deze (binnen de kaders van de geldende autorisatie structuur) beschikbaar voor gebruikers met een account voor het Collectieve Brein.

Voordat we uitweiden over de database zelf eerst even een stapje terug naar het waarom. De eerste Ageing Asset Dossiers zijn in 2017 in pilot vorm opgestart en nieuwe dossiers worden nog altijd in Excel opgesteld en bijgehouden. Reden om destijds voor Excel te kiezen was het laagdrempelige karakter en de mogelijkheid om gegevens compact en overzichtelijk te kunnen presenteren. Op dat moment een logische keuze. Inmiddels zijn we echter bijna 20 dossiers verder en zijn de Ageing Asset Dossiers het stadium van pilot al lang en breed voorbij en uitgegroeid tot een volwassen en structurele activiteit binnen het Ksandr portfolio. Jaarlijks worden er nieuwe projecten geïnitieerd en komen er dus nieuwe dossiers bij. Daarnaast worden de bestaande dossiers via de AAD beheerteams op periodieke basis geactualiseerd. Hoewel we het AAD concept continue proberen te optimaliseren doen we dat in de basis nog altijd in het Excel template dat ooit als blauwdruk is opgesteld. De hoeveelheid data die we met alle AAD’s samen in kaart hebben gebracht, is echter enorm en blijft nog altijd groeien. Het beheren van die data over alle individuele Excel files heen werd steeds (arbeids)intensiever wat de behoefte (of zelfs noodzaak) tot een meer toekomstvaste, toegankelijke en beheersvriendelijke oplossing deed groeien. Die wens is omgezet tot de oplossing zoals we die nu hebben gerealiseerd: een gebruiksvriendelijke oplossing die zowel gebruikers als beheerder(s) faciliteert in het gebruik en beheer van de AAD data.

De nieuwe AAD database vervangt de mappenstructuur incl. Excel bestanden. In plaats van de mappenstructuur kom je nu (na het kiezen van de menu optie Ageing Asset Dossiers) terecht in het dashboard van de database. Vanuit het dashboard zijn – binnen de kaders van de autorisaties van de gebruiker– alle beschikbare dossiers te benaderen. Toegang tot de AAD database is gereguleerd op basis van de bestaande gelaagde autorisatiematrix in de vorm van categorie 1 en categorie 2 gebruikers met daarboven een Administrator rol. Dat betekent concreet dat toegang tot de dossiers in de database maatwerk is en voor iedere individuele gebruiker verschilt. Een direct gevolg van de database structuur is dat de toegankelijkheid van alle beschikbare data enorm is verbeterd omdat deze niet langer versnipperd is opgeslagen in losse bestanden. Ten opzichte van de huidige werkwijze biedt de AAD database daarnaast als groot voordeel dat de betrokken gebruikers ook zelf de mogelijkheid hebben om de dossiers te bewerken. Dit maakt de verantwoordelijkheid voor de volledigheid en actualiteit van de (netbeheerdersspecifieke) gegevens tot een gedeelde taak tussen gebruikers en beheerder. Tevens verkleint het de afhankelijkheid van die beheerder. Een andere functie die we hiermee introduceren is de mogelijkheid voor gebruikers om op ieder gewenst moment gerichte en configureerbare zoekopdrachten over meerdere dossiers heen uit te voeren. Dit opent ook de mogelijkheid om componenten te vergelijken, trends te signaleren of gemene delers te identificeren.

Bovenstaande maakt dat we er van overtuigd zijn dat de introductie van deze database een goede (en noodzakelijke) stap is om het beheer en de doorontwikkeling van de AAD’s te blijven faciliteren. Nu en in de toekomst. Zowel voor gebruikers als beheerder(s) is deze oplossing essentieel om het gehele pakket aan informatie over het faalgedrag van componenten in het elektriciteitsnet toegankelijk en beheersbaar te houden.

Voor meer informatie: Tim Ooievaar (Ksandr)- tim.ooievaar@ksandr.nl