Ageing Asset Dossiers: de stand van zaken

15 november 2021

Ksandr staat voor het delen en creëren van kennis. Een van de manieren waarop we dat doen, zijn de zogenaamde Ageing Asset Dossiers (AAD’s) waarmee al in 2017 een start is gemaakt. In deze dossiers wordt ervaringskennis gebundeld over het verouderingsgedrag, storingen en onderhoud van netcomponenten. Veelal zijn het schakelinstallaties die centraal zijn in de AAD’s, maar er zijn ook uitstapjes gemaakt naar transformatoren en kabelmoffen. Inmiddels zijn er onder regie van Ksandr al 14 dossiers opgeleverd en de volgende dienen zich alweer aan.

Jaarlijks inventariseren we onder de netbeheerders waar de behoeften liggen om nieuwe dossiers te initiëren. Dat resulteert vervolgens in een serie componenten die met medewerking van (minimaal) twee of meer netbeheerders projectmatig omgezet worden tot een AAD. Vanuit de meest recente inventarisatie zijn een zestal nieuwe AAD’s vastgesteld, te weten: LK ELA12, NVC00, ABB VD4, L-SEP, Siemens NXplusC en Siemens 8DJH.

De meest recente dossiers die opgeleverd zijn, zijn de AAD’s over de Xiria (Eaton), MMS (Eaton) en de DB10 (ABB). Ook de NVC00 is afgerond maar hiervoor is geen separaat dossier opgesteld maar hebben we ervoor gekozen om dit type te integreren in het al bestaande AAD over de Capitole installatie.

Op dit moment zijn er dossiers over de LK ELA12 en ABB VD4 in behandeling en staan er nog een drietal andere gepland om binnen afzienbare tijd te starten. Wil je een volledig overzicht van de dossiers die afgerond, in behandeling of gepland zijn? Via deze pagina op Ksandr.nl houden we dit voor je bij.

Het opleveren van een dossier betekent echter niet dat het daarmee gedaan is. Ksandr ziet een AAD als een levend document dat op periodieke basis updates vraagt als gevolg van voortschrijdend inzicht rondom bestaande faalmechanismen en de constatering van nieuwe faalvormen. Het streven naar een zo compleet mogelijk inzicht is daarmee ook geen (eind)doel op zich maar een continue proces. De regie voor het beheer van de AAD’s ligt bij Ksandr in nauwe samenwerking met de netbeheerders. Dat borgen we middels de AAD-beheerteams. Voor 2021 zijn voor alle afgeronde dossiers beheerteam overleggen ingepland en deze hebben grotendeels ook al plaatsgevonden.

Voor meer informatie: Tim Ooievaar, Ksandr, e-mail: tim.ooievaar@ksandr.nl