Feedback sessie met gebruikers Collectieve Brein

13 december 2022

Het Collectieve Brein wordt voortdurend verbeterd. Soms zijn er wijzigingen vanuit beheers- en beveiligingsperspectief en soms vanuit het gebruikersperspectief. In mei van dit jaar heeft Ksandr een online feedbacksessie georganiseerd met gebruikers van het Collectieve Brein. Hieruit zijn een aantal verbetervoorstellen gekomen die door het Ksandr Kernteam zijn goedgekeurd. Deze onderstaande drie verbeteringen worden de komende tijd doorgevoerd.

Notificaties over vernieuwingen

De eerste verbetering die wordt doorgevoerd is inzicht in nieuwe bestanden en leden die voor jou relevant zijn. Bij het inloggen op het Collectieve Brein krijgt de gebruiker bericht over nieuw toegevoegde bestanden en over nieuw toegevoegde leden aan werk- en expertgroepen waarvan de betreffende gebruiker lid is. De gebruiker kan ook kiezen om deze notificaties per mail te krijgen.

Metadata voor meer context

De tweede richt zich op het makkelijker kunnen zoeken. Om meer context aan bestanden mee te geven kan een gebruiker metadata toevoegen (ook met terugwerkende kracht). Deze metadata kunnen ook meegenomen worden in de zoekmachine van het Collectieve Brein.

Preview documenten

De laatste verbetering moet het downloaden van documenten vergemakkelijken. Een previewvenster wordt toegevoegd zodat een gebruiker een bestand meteen kan beoordelen zonder het eerst te downloaden. Hierdoor wordt het zoeken naar een bestand vergemakkelijkt.

Heractiveren account, hoe zit dit precies?

Een vraag van de gebruikers was om de termijn waarop een account geldig is te verlengen. Het heractiveren na 3 maanden wordt als lastig ervaren. Op het verzoek om deze termijn van 3 maanden te verlengen hebben we moeten aangeven dat dit niet wenselijk is.

De termijn van 3 maanden kan niet verlengd worden omdat we met deze activatieverplichting kunnen controleren of een persoon nog werkt bij de organisatie die deelneemt aan het Collectieve Brein. Als we dit niet zouden doen, kan het voorkomen dat iemand toegang blijft houden tot informatie van een bepaalde partij, ook als deze persoon er niet meer werkt. Dus ook al ervaren sommige mensen de activatieverplichting als vervelend moeten we toch volhouden aan deze minimale verificatiestap.

Mocht het voorkomen dat je de heractivering niet op tijd doet dan is er geen nood. De heractiveringsmail verloopt na bepaalde tijd en werkt dan niet meer. Dit kun je oplossen door in te loggen op het Collectieve Brein zoals je gewend bent. Op dat moment wordt er direct een nieuwe link gestuurd die je alleen nog maar hoeft aan klikken. Let wel op: deze nieuwe link is maar 24 uur houdbaar. Gebruik deze dus meteen.