Gezamenlijk systeem voor registratie grondstofpaspoorten gaat live

Deze maand zal het grondstofpaspoorten systeem in gebruik worden genomen. Het grondstofpaspoort is een relatief nieuw begrip dat wordt gebruikt om de circulariteit te vergroten van de materialen die de netbeheerders toepassen in de netten.

Met het gezamenlijke systeem beogen de netbeheerders op een collectieve manier de opslag en ontsluiting van de grondstofdata op een verantwoorde manier in te richten.

Het systeem zorgt ervoor dat fabrikanten voor elke netbeheerder op dezelfde manier de grondstofinformatie kunnen aanleveren. Ook voor de toeleveranciers van fabrikanten kan het systeem gebruikt worden voor het invoeren van informatie van halffabricaten. Hierdoor ontstaat ook voor fabrikanten een eenduidige werkwijze voor de totale supplychain. Ook heeft de fabrikant de mogelijkheid om een paspoort die eenmaal in het systeem staat ook toegankelijk te maken voor andere netbeheerders waardoor het vullen van het paspoort maar eenmalig om actie vraagt bij gelijkblijvende samenstelling van het product uiteraard.

Bij de netbeheerders was sprake van vaak persoonsafhankelijke en vaak ook verschillende opzetten van de grondstofregistratie methodes. Met dit systeem is de beheersbaarheid maar ook doorontwikkeling niet meer persoonsafhankelijk. Het systeem is uitsluitend voor registratie en ontsluiting, er worden geen overzichten of andere vorm van rapportages gemaakt. Die verantwoordelijkheid ligt volledig bij de gebruikers van het systeem. Voor meer info kunt u contact opnemen met ryco.buffinga@ksandr.nl