Herzinzet en de stap naar nog slimmer samenwerken

13 december 2022

Tijdens Ksandr Live XL 2022 zijn er drie werksessies over Herinzet gehouden. Het zijn drie levendige sessies geweest waarin in eerste instantie gesproken is over de ontwikkelingen die een impact (gaan) hebben op de herinzet en revisie van netcomponenten. Daarna zijn de deelnemers ingegaan op de vraag hoe er slimmer samengewerkt kan worden op het gebied van Herinzet. Een aantal bevindingen uit de sessies wordt hieronder gedeeld.

Hoewel herinzet nog geen vanzelfsprekendheid is, worden de afdelingen herinzet goed gevonden in geval van een storing. Ook de huidige schaarste aan materialen en lange levertijden van componenten zorgen voor extra aandacht en waardering voor herinzet. Kaders ten aanzien van het correctief en ten behoeve van nieuwbouw inzetten van herinzet zijn nog niet overal even duidelijk. Verdere uitwerking hiervan loopt nog volop. Verder dreigt bij zowel leveranciers als netbeheerders kennis te verdwijnen en/of is deels verdwenen door verplaatsing van productiecapaciteit en door vergrijzing. Ook capaciteit in termen van voldoende mensen is een issue.

Slimmere samenwerking tussen netbeheerders en leveranciers en netbeheerders onderling kan zorgen voor een extra impuls voor herinzet. Tijdens de werksessies zijn er een aantal interessante richtingen aangegeven. Denk aan het samen onder de loep nemen van het inkoopproces of eventueel zelfs gezamenlijk aan productontwikkeling doen. Bij de inkoop en productie al nadenken over herinzet en revisie kan jaren later winst opleveren doordat componenten door die vroege samenwerking beter opnieuw inzetbaar zijn. Ook beleidsmatig zouden netbeheerders en leveranciers samen kunnen gaan werken. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan het samen vaststellen gedurende welke periode bepaalde componenten nog gebruikt zullen worden waarvoor dus onderdelen en service beschikbaar zullen blijven.

Tussen de netbeheerders onderling zien de deelnemers aan de werksessie ook mogelijkheden, zoals het helder maken welke componenten waar aanwezig zijn en in welke vestigingen er kennis over die componenten aanwezig is. Verdergaande samenwerking kan door het bespreekbaar maken van een samenwerkingsvorm zoals het ‘ziekenhuismodel’. Om de schaarser wordende kennis en capaciteit slimmer te benutten kunnen keuzes gemaakt worden over wie welke kennis in huis heeft en revisie van componenten voor alle netbeheerders doet. De komende tijd zullen de gezamenlijke netbeheerders de voor- en nadelen van het ‘ziekenhuismodel’ verder verkennen.