Keynote Ksandr Live XL bekend

11 april 2023

De Keynote staat dit jaar in het teken van de impact van lokale energie initiatieven op de elektriciteitsnetten. Het gaat om initiatieven die de laatste jaren in een stroomversnelling zijn gekomen als gevolg van de energietransitie.

Adriaan van Eck, voorzitter Flexiblepower Alliance Network (FAN), zal in zijn Keynote laten zien wat de stand van zaken is op gebied van het ontsluiten van flex energie, welke potentie heeft flex energie en wat betekent dit voor de huidige netten en de rol van de netbeheerders. Kunnen netbeheerders het uitwisselen van lokale energy wel faciliteren met de huidige congestie problemen of is flex energy misschien wel juist de oplossing voor de huidige drukte op de netten. Adriaan zal zijn visie presenteren en gaat graag in gesprek over dit boeiende onderwerp.