Ksandr breidt activiteiten uit op gebied van bundelen en analyseren van data

Ksandr zal de komende perioden de activiteiten uitbreiden op gebied van het bundelen en analyseren van data met betrekking tot de veroudering van de netcomponenten. Inmiddels is er een expertgroep opgericht Datascience & analytics met vertegenwoordiging van alle Nederlandse netbeheerders.

De expertgroep zal een data roadmap opstellen waarin bepaalde onderdelen van de netwerken worden gespecificeerd waarvan vervolgens in collectief verband data zal worden samengebracht dat betrekking heeft op de veroudering. De expertgroep zal met elkaar afspraken maken over de randvoorwaarden die nodig zijn om met elkaar data te kunnen bundelen en analyseren. Tot op heden heeft de rol van Ksandr in het teken gestaan van het delen en ontwikkelen van kennis, met de data als extra dimensie kan er nieuwe kennis ontwikkeld worden dat meer gebaseerd is op statistiek. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Goziem.frijmersum@ksandr.nl