Ksandr start project gezamenlijk systeem voor grondstofpaspoorten

Ksandr zal in opdracht van alle netbeheerders een systeem ontwikkelen waar de netbeheerders hun grondstofpaspoorten kunnen opslaan en ontsluiten. Het grondstofpaspoort is een relatief nieuw begrip dat wordt gebruikt om de circulariteit te vergroten van de materialen die de netbeheerders toepassen in de netten. Met het gezamenlijke systeem beogen de netbeheerders op een collectieve manier de opslag en ontsluiting van de data op een verantwoorde manier in te richten. Het project heeft een looptijd van een jaar en zal naar verwachting eind 2020 opgeleverd worden. Meer info: Edwin.groot@ksandr.nl