Ksandr start project voor gezamenlijke analyse van oliemonsters

10 maart 2020

Sinds jaren worden van vermogenstransformatoren al oliemonsters genomen. De gas in olie analyses worden gebruikt om uitspraken te kunnen doen van de verouderingstoestand van deze kostbare transformatoren. Om transformatoren te kwalificeren worden de analyse resultaten vergeleken met internationale vastgestelde normen. Uit een aantal praktijkvoorbeelden in Nederland is echter gebleken dat het toetsen aan de standaard normen vaak tot onverwachte momenten leidt waarop transformatoren niet meer in bedrijf genomen kunnen worden. Voor de netbeheerders is een verbetering van de voorspelbaarheid waarop de transformatoren vervangen of onderhouden moeten worden van groot belang. Uit de eerste onderzoeksresultaten van enkele transformatoren in Nederland is gebleken dat er aanknopingspunten zijn om door middel van bepaalde analyse van de monsterresultaten van transformatoren in een vroeg stadium kan worden aangetoond dat een transformatore aan het verouderen is. In samenwerking met de Vrije Universiteit zullen algoritmes en technieken ontwikkeld worden waarmee de data van meerdere netbeheerders wordt geanalyseerd. De opgedane kennis zal worden vertaald in een analyse model die door de netbeheerders kan worden toegepast. Meer info: Freek.doornkamp@Ksandr.nl