Levensduur van Giethars onderzocht

In Nederland staan meer dan 90.000 installaties opgesteld in het 10kV-elektriciteitsnet waar giethars is toegepast als isolerend materiaal. Het afgelopen jaar is door Ksandr onderzoek gedaan naar het intrinsieke verouderingsmechanisme van giethars. Met andere woorden: hoe snel veroudert het materiaal als je de veroudering als gevolg van omgevingscondities zoals vocht en vuil kunt uitsluiten.

Wat is de levensduur als giethars in ideale omgevingscondities uitsluitend veroudert als gevolg van het elektrische veld waaraan het wordt blootgesteld. Uit simulaties is gebleken dat de maximale veldsterkte voor de typen installaties met giethars maximaal 2,6 kVac,rms/mm bedraagt. Dit is beduidend lager dan de diëlektrische sterkte van giethars, tussen 20 en 50 kVac,rms/mm. Hieruit kan de conclusie getrokken worden dat er sprake is van een significante marge tussen de daadwerkelijk optredende veldsterkte en de veldsterkte waar het tegen bestand is. Hoe snel de intrinsieke veroudering van giethars gaat is nog onvoldoende bekend en zal verder onderzocht moeten worden met behulp van destructieve proeven. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bas.braam@ksandr.nl.