Netbeheerders gebruiken gezamenlijke herinzet van onderdelen en raw material database voor uitbreiding netten

8 september 2021

De regionale netbeheerders zetten met het vandaag getekende manifest ‘Herinzet’ krachtig in op meer gezamenlijke herinzet van onderdelen als kabels en transformatoren. Met de herinzet van componenten vangen zij de huidige schaarste gedeeltelijk op en kunnen zo beter aan de grote vraag naar extra capaciteit tegemoet komen.

Van links naar rechts namens de directies van: Alliander: Anne Klaas Jellema, Westland Infra: Paul Langereis, Enexis: Marco Poorts, Rendo: John de Graaf, Coteq: Wessel Straatman, Stedin: Benaissa el Hammadi

 

Daarnaast leveren deze her-inzetbare componenten een significante besparing: 8,2 miljoen euro gerealiseerd in de eerste helft van 2021 door een deel van alle Nederlandse netbeheerders. Vorig jaar was de besparing 13,2 miljoen euro en deze zal door de gezamenlijke inzet van de netbeheerders dit jaar waarschijnlijk hoger uitvallen.

Raw material database

Samenwerking tussen de netbeheerders heeft ook geresulteerd in de ingebruikname van een zgn. raw material database, een digitale omgeving waar de grondstofdata van de componenten veilig opgeslagen, bewaard en gebruikt kunnen worden. Door deze kennis over grondstoffen en materialen kunnen betere keuzes gemaakt worden over recycling en herinzet. De ontwikkeling van de raw material database zorgt ook voor beter samenwerking en uitwisseling, onderling en met toeleveranciers. De database bouwt voort op de systemen en governance die Ksandr, een samenwerkingsverband van de netbeheerders, al heeft voor het opslaan en delen van storingsinformatie en nu dus ook van grondstoffen.

Van links naar rechts names: Westland Infra: Paul Langereis, Domeinraad S&I, Netbeheer Nederland: Marc de Zwaan, Ksandr: Wendy Dubbeld

Samen naar nog meer circulariteit

De Raw Material Database en de ondertekening van het Manifest Herinzet betekenen winst voor milieu en samenleving.

 


Download hier het persbericht (35MB)