Nieuw Ksandr data-portaal

Ksandr werkt op dit moment aan de bouw van een dataportaal. Het dataportaal zal eind 2021 de basis worden voor gezamenlijke data-analyses van de netbeheerders. In de basis gaat het om data gerelateerd aan de conditie van de componenten (dus een mix van assetdata, storingsdata en conditiedata).

Het kernteam wil focus houden op data welke gebruikt kan worden om keuzes t.b.v. instandhoudingsbeleid statisch te onderbouwen. De data experts van de netbeheerders die inmiddels zijn verenigd in de expertgroep Data Analytics en Science werken aan een roadmap met daarin toekomstige projecten en initiatieven.