Nieuwsarchief

1 10 11

Daan Schut volgt Jan Peters op als voorzitter van Ksandr

Daan Schut (directeur Assetmanagement Liander) volgt Jan Peters op als voorzitter van het bestuur van Ksandr. Jan Peters heeft sinds 2006 gedurende 10 jaar als bestuurder een belangrijke bijdrage geleverd aan Ksandr. Bij Enexis is Jan Peters (voormalig directeur assetmanagement) opgevolgd door Han Slootweg waardoor Han inmiddels is toegetreden tot het bestuur van Ksandr. Han neemt daardoor de plek over […]

Leren van storingen via de Ksandr Academy

Na de zomervakantie start de eerste module van meerdere lessen over diverse componenten en onderdelen van de elektriciteitsnetten. Op dit ogenblik werkt een groep van 20 ervaringsdeskundigen aan een lesprogramma waarmee steeds via storingen in de praktijk de relatie met theorie wordt uitgelegd. Hieruit wordt ook duidelijk dat het juist niet altijd hetzelfde is als […]

Vooralsnog geen badkuipkromme voor ms kabels

Het is al jaren de vraag en ook wel een zorg, vertonen de ms kabels in Nederland nu wel of geen badkuipkromme, of met andere woorden is het einde van de levensduur inzicht? Ksandr werkt op dit ogenblik aan een studie op basis van een grote hoeveelheid storingsinformatie van ms kabels van diverse netwerkbedrijven in […]

Lancering landelijke database en expertgroep voor secundaire installaties

Over enkele weken gaat de eerste landelijke database live voor het verzamelen en analyseren van storingsinformatie van secundaire installaties. Een projectgroep met vertegenwoordigers van diverse Nederlandse netwerkbedrijven hebben onder leiding van Irina Melnik (Ksandr) het functioneel ontwerp gemaakt dat op dit ogenblik daadwerkelijk gebouwd wordt. De database biedt de mogelijkheid om via gestandaardiseerde storingsinformatie op […]

Inhibited olie kan toegepast worden in transformatoren

Als alternatieve olie wordt sinds enige tijd inhibited olie aangeboden op de markt. Het is een olie die, in tegenstelling tot de un-inhibited olie, wel een antioxidant bevat. Het voordeel van de inhibited olie is dat het een positieve uitwerking heeft op de levensduur van de papier/olie isolatie, maar wat zijn de bijwerkingen van deze […]

Geen correlatie tussen ouderdom en exploderen van stroomtransformatoren

Ksandr heeft in 2016 een uitgebreide studie die uitgevoerd naar het faalgedrag van 150 kV stroomtransformatoren. De studie heeft vastgesteld dat er (nog) geen correlatie is tussen de leeftijd (ouderdom) en de gefaalde transformatoren. Het onderzoek heeft wel aangetoond dat de meest waarschijnlijke faalvorm vochtindringing betreft via de pakkingen. Bij de studie zijn netwerkbedrijven uit […]

Ksandr gaat door met directeur Edwin Groot-Kabalt

De mooie ontwikkeling van Ksandr in het afgelopen jaar is voor het bestuur aanleiding geweest om Edwin Groot-Kabalt als directeur voor meerdere jaren aan Ksandr te verbinden. Ksandr heeft in 2016 ten opzichte van 2015 bijna een vervijfvoudiging van de activiteiten gerealiseerd. Een mooie mijlpaal is ook de start van het 4 jarige onderzoek van […]

Onze eerste nieuwsbrief

Alstublieft, de eerste nieuwsbrief van Ksandr. Een nieuwsbrief vol informatie over diverse lopende projecten van Ksandr die mogelijk ook voor u interessant kunnen zijn. En natuurlijk laten we u ook weten hoe het staat met de 3 projecten die tijdens het Ksandr evenement van 20 juni gewonnen hebben. Daarnaast stellen wij ons graag aan u […]

Onderzoeksinstituut Ksandr komt met antwoord op vergrijzing energiesector

TU Eindhoven en stichting KSANDR sluiten een vierjarige overeenkomst met netbeheerders Enexis, Stedin en Liander. Onderzoeksinstituut KSANDR heeft maandag 20 juni ‘Het collectieve brein’ gelanceerd voor het in standhouden van kennis over de Nederlandse energienetten. Met netbeheerders Enexis, Liander en Stedin hebben KSANDR en de TU Eindhoven een overeenkomst getekend. Het collectieve brein is het […]

1 10 11