Onderzoek distributietransformatoren

12 februari 2022

Ksandr heeft onderzoek verricht naar een aantal gefaalde distributietransformatoren. Één distributietransformator is uitgeschakeld door beveiliging. Er wordt vastgesteld dat een straal olie uit de transformatorbak komt. Hiertoe heeft Ksandr de transformator doorgemeten, beproefd en aan een visuele inspectie onderworpen. Ksandr heeft eveneens een olieanalyse uitgevoerd. Op basis van de uitgevoerde onderzoeken zijn de volgende conclusies getrokken:

De transformator is gefaald als gevolg van een fout in de laagspanning foliewikkeling van de W-spoel. Deze fout heeft niet direct geleid tot uitschakeling. Als gevolg van de wikkelingsluiting in de laagspanning foliewikkeling is de primaire zijde van de transformator overbelast geraakt. Hierdoor zijn de verbindingen aan de hoogspanningszijde naar de aftakschakelaar en doorvoeren verbrand en deels weggesmolten. De onderbroken uitlopers hebben een interne kortsluiting veroorzaakt tussen de fasen onderling en naar aarde. Vanwege de grote schade aan de foutplaatslocatie is niet te achterhalen wat de fout in de laagspanning foliewikkeling heeft ingeleid.

gaatje in de bakwand ter hoogte van de gestoorde fase

Gaatje in de bakwand ter hoogte van de gestoorde fase.

 

Detailopname schade LS-foliewikkeling

Detailopname schade LS-foliewikkeling

 

Ksandr heeft aanbevolen om een risico-inventarisatie in samenwerking met de OEM op deze deelpopulatie uit te voeren.

Ook is door Ksandr onderzoek uitgevoerd aan een gefaalde distributietransformator waaruit is gebleken dat het ontwerp van de betreffende transformator in combinatie met de buitenopstelling een verhoogd risico geeft op vochtindringing. Naar aanleiding van dit onderzoek zijn aanvullende metingen uitgevoerd aan een vergelijkbare deelpopulatie.

Het vochtgehalte in een vast isolatiemedium kan goed bepaald worden met een capaciteit/tangens delta meting in het frequentiebereik, Dielectric Frequency Response (DFR). Ofwel een IDAX-meting. Op basis van een risico-inventarisatie op de volledige populatie distributietransformatoren van het betreffende type is een olie-analyse uitgevoerd. Drie transformatoren met een verhoogd vochtgehalte en/of verhoogd risico op vochtindringing zijn geselecteerd voor een IDAX-meting.

Op basis van de uitgevoerde onderzoeken zijn een aantal transformatoren aangemerkt als ‘verdacht’. Ksandr heeft de opdrachtgever geadviseerd deze transformatoren eventueel te vervangen op basis van de beschikbaarheid van reserve en de functie in de energievoorziening in het bedrijfsproces.

Neem voor meer informatie contact op met: bas.braam@ksandr.nl