Ontwikkelingen Collectieve Brein

4 juli 2023

Het Collectieve Brein is voor Ksandr het verlengstuk richting onze gebruikers en dient als middel voor het delen, verrijken en toepassen van kennis over het gedrag van componenten in het elektriciteitsnet. De centrale rol die het Collectieve Brein (CB) binnen Ksandr vervult, vraagt ook dat we het CB blijven door ontwikkelen zodat dit zo goed mogelijk blijft aansluiten bij de behoeften van gebruikers. Dit doen we door feedback en ideeën op te halen bij gebruikers (bijvoorbeeld middels de enquête die we onlangs hebben afgenomen) maar we zijn ook zelf altijd op zoek naar mogelijke verbeteringen.

Als gevolg van die combinatie hebben we recent o.a. de volgende verbeteringen doorgevoerd:

  • We hebben een notificatiefunctie toegevoegd die je attendeert op relevante wijzigingen in project- of expertgroepen waar je lid van bent. De notificaties zijn te vinden bij het belletje rechtsboven in het scherm. Een rood bolletje geeft aan hoeveel nieuwe notificaties er voor je klaar staan. Omdat niet iedere gebruiker even vaak inlogt in het Collectieve Brein worden de nieuwe (en nog ongelezen) notificaties ook eens per maand verzameld en via een e-mail aangeboden aan de gebruiker.
  • Bij het uploaden van documenten zijn er nu meer mogelijkheden om documenteigenschappen mee te geven zodat een document beter herkenbaar en vindbaar is via de zoekfunctie.
  • Je kan de inhoud van documenten (voordat je het document gaat downloaden) bekijken via een preview venster. Hierdoor is het niet meer nodig om een document eerst te downloaden om te bekijken of het is wat je zoekt en kun je sneller en gerichter zoeken.
  • Op de Home pagina is een overzichtje met recente wijzigingen beschikbaar gemaakt om meer inzicht te geven in de updates die doorgevoerd worden in het Collectieve Brein. Zodra er een update beschikbaar is, melden we dat via een notificatie en een banner op de Home pagina.
  • Bij het aanvragen van toegang tot een onderdeel waar je nog geen rechten voor hebt, tonen we de contactgegevens van de bedrijfs-admin van jouw organisatie (mits deze is aangewezen) om inzichtelijk te maken wie je toegangsaanvraag behandelt.
  • Op de Home pagina is inzichtelijk gemaakt voor welke onderdelen in het CB je (beheerders)rechten hebt. Je kan dit inzien bij je contactgegevens.
    De volgende serie verbeteringen is alweer in behandeling en die komen binnenkort beschikbaar in het Collectieve Brein. Heb je zelf ideeën om het Collectieve Brein te verbeteren? Deel het met ons via het Feedback Form dat je rechtsboven in het CB kan vinden.