Proof of concept valideren van grondstofpaspoorten van start

27 juli 2023

Netbeheerders willen een bijdrage leveren aan de Nationale Ambitie Nederland Circulair. Hierbij is het essentieel om inzicht te krijgen in welke materialen in het productieproces en in de waardeketen zitten en wanneer ze vrijkomen.

Begin 2020 hebben netbeheerders gezamenlijk een grondstoffen paspoort vastgesteld dat door leveranciers kan worden ingevuld. In dit grondstoffen paspoort wordt gevraagd in welke mate de grondstoffen gerecycled en recyclebaar zijn.

Aan de netbeheerders wordt steeds meer transparantie gevraagd over het gebruik van grondstoffen. Dit leidt ertoe dat er een toegenomen behoefte is om meer zekerheid te hebben over de validiteit van de door de leveranciers aangeleverde data.

Op dit moment is er nog geen standaardoplossing of richtlijn voor het onafhankelijk valideren van grondstoffendata van netcomponenten. Vanuit Ksandr zijn we daarom een proof of concept gestart met netbeheerders en een beperkt aantal leveranciers, om te komen tot een werkbare vorm van validatie.

Na een uitvraag in de markt is er een samenwerking aangegaan met KIWA die een speciaal Covenant heeft ontwikkeld voor een pragmatische certificatie van grondstoffen paspoorten.

De afgelopen maanden hebben we met Kiwa en leveranciers verder uitgewerkt hoe dit Covenant er voor onze sector uit kan zien. In augustus gaan Kiwa en de leveranciers aan de slag om te bepalen hoe leveranciers in aanmerking kunnen komen voor een certificaat op basis van het Covenant. Ook wordt in de praktijk ervaren wat welke investeringen er in de leveranciersketen nodig zijn om tot een certificeerbaar grondstofpaspoort te komen. Het doel is dat in september de proof of concept is afgerond.

Voor vragen kun je contact opnemen met: annamaria.middelkamphup@ksandr.nl