De nieuwe Ksandr Expertgroep Sf6

12 februari 2022

In november 2021 heeft het Ksandr kernteam een nieuwe expertgroep opgericht; de expertgroep Sf6. SF6 is een broeikasgas dat zowel nationaal als internationaal in toenemende mate aandacht krijgt vanwege de grote impact op het milieu. Zo heeft 1 kg. SF6 dezelfde bijdrage aan het broeikaseffect als 23.900 kg. CO2. 

De expertgroep, waar alle Nederlandse Netbeheerders met Sf6 installaties in deelnemen, zal in eerste instantie werken aan een eenduidige interpretatie van de meldingscriteria voor Sf6-emissies. Alle netbeheerders hebben te maken met SF6 en rapporteren hierover aan het bevoegde gezag. Afstemming tussen de netbeheerders en tijdige anticipatie op aanscherpingen van nationale en Europese wet- en regelgeving zijn onderwerpen voor deze expertgroep. De voorzitter van deze expertgroep is Robert Vosse van Ksandr. 

Langs een ander traject is er binnen de Nederlandse energiesector ook aandacht voor SF6-emmissies. Op basis van de Wet Milieubeheer en in opdracht van Netbeheer NL (NBNL) rapporteert DNV, in samenwerking met de SF6-rapportagegroep van NBNL, over de emissies van de netbeheerders. De Ksandr SF6-expertgroep en de rapportagegroep van NBNL hebben ieder hun eigen focus, waardoor er geen overlap ontstaat tussen beide groepen. 

De Ksandr Expertgroep is een spin off van Ksandr Live XL 2021. Tijdens dit jaarlijkse evenement is in 2021 een workshop gehouden met de titel: “Gebruik van SF6, nu en in de toekomst”. Deze workshop eindige met een blik in de toekomst waarbij een mogelijke intensievere samenwerking centraal stond. Een van de conclusies van die workshop was dat een intensievere samenwerking binnen het Ksandr verband een goede optie zou zijn. Binnen Ksandr werken alle netbeheerders samen en is relevante kennis voorhanden. Daarnaast zit het Ksandr kernteam dicht op de organisaties en mede daardoor kon de SF6-expertgroep nog voor het einde van 2021 ingesteld worden. 

Neem voor meer informatie contact op met: Robert.Vosse@ksandr.nl