De Raw Material Database, de laatste ontwikkelingen.

13 december 2022

Eerder dit jaar berichtten we over de Raw Material Database in dit artikel. Inmiddels heeft Gasunie zich aangesloten bij de eerdere gebruikers Coteq Netbeheer, Enexis Netbeheer, Liander, Rendo en Westland Infra Netbeheer.

De verdere ingebruikname van grondstoffenpaspoorten en de Raw Material Database heeft geleid tot een vervolgproject, namelijk Validatie van data in grondstoffenpaspoorten. Een aantal netbeheerders gebruikt informatie uit het grondstoffenpaspoort als input voor een KPI Circulair, of is voornemens deze informatie op termijn hiervoor te gebruiken. Doordat deze KPI in het jaarverslag is opgenomen en door de toenemende belangstelling voor circulariteit, vragen interne en externe auditors om meer inzicht in de totstandkoming van de data in grondstoffenpaspoorten. Vertegenwoordigers vanuit Coteq Netbeheer, Enexis Netbeheer, Gasunie, Liander en Stedin werken momenteel samen in een project aan dit onderwerp.