De Raw Material Database; stap voor stap uitgebreid.

12 februari 2022

Op 8 september 2021 werd de Raw Material Database (RMD) officieel opgeleverd tijdens Ksandr Live XL 2021 . In deze digitale omgeving van de RMD wordt de grondstofdata die voorheen in de grondstoffenpaspoorten stond nu rechtstreeks en veilig in een database opgeslagen, bewaard en gebruikt. De database bouwt voort op de systemen en governance die Ksandr al heeft voor het opslaan en delen van storingsinformatie.

Inmiddels zijn de netbeheerders Coteq Netbeheer, Enexis Netbeheer, Liander, Rendo en Westland Infra Netbeheer volop bezig met de ingebruikname van de RMD. Leveranciers die eerder grondstofpaspoorten hebben aangeleverd aan een of meer van deze netbeheerders, zijn of worden binnenkort benaderd met de vraag of de grondstofdata in de RMD mag worden opgenomen ten behoeve van de betreffende netbeheerder(s). De eerste leveranciers hebben inmiddels toegang gekregen tot de RMD en het in de database opnemen van grondstofdata van leveranciers die hiervoor toestemming hebben gegeven, is gestart. Naast deze ‘inhaalslag’ voor al beschikbare grondstofdata wordt er volop gewerkt aan de werkwijze voor grondstofdata van nieuwe netcomponenten. Met collega’s verantwoordelijk voor inkoop en assetmanagement is en wordt gewerkt aan het opnemen van de RMD in de werkafspraken. In een aantal recent uitgezette tenders is de RMD al meegenomen als onderdeel van de procedure.

Bovenstaande activiteiten lopen ook de komende maanden nog door. In die periode kijken we aan de hand van de ervaringen van de netbeheerders en leveranciers die de RMD gebruiken of er nog (kleine) aanpassingen nodig zijn in de database of de informatievoorziening erover om het gebruik verder te optimaliseren. Het beheer van de RMD wordt namens Ksandr vanaf eind maart overgenomen door Tim Ooievaar.

Neem voor meer informatie contact op met: wendy.dubbeld@ksandr.nl of  tim.ooievaar@ksandr.nl