Ksandr Live Special ‘Harmonischen’

13 december 2022

In meerdere Ksandr expertgroepen wordt gesproken over Harmonischen. Er blijkt nog veel onduidelijk te zijn over dit fenomeen en de behoefte aan meer informatie en wellicht nader onderzoek is duidelijk aanwezig.

Om de vragen, kennis en denkkracht van de expertgroepen te bundelen hebben we binnen Ksandr een nieuwe live sessie ontwikkeld onder de naam ‘Ksandr Live Special’. Voor wat betreft de opzet lijkt Ksandr Live Special op Ksandr Live XL, maar dan geconcentreerd rond één thema. Tijdens Ksandr Live Special starten we met een plenair ochtenddeel met sprekers en na de lunch een workshop.

Ksandr Live Special ‘Harmonischen’ vindt plaats in Postillion Bunnik en staat open voor deelnemers aan de expertgroepen Distributie- en Vermogenstransformatoren, MS-installaties en Laagspanning. De deelnemers aan deze expertgroepen ontvangen nog deze week een uitnodiging.

UpdateKsandr Live Special ‘Harmonischen’ een succes