Manifest Herinzet, het vervolg!

15 november 2021

Op 8 september 2021, tijdens Ksandr Live XL 2021, hebben alle regionale netbeheerders het Manifest Herinzet ondertekend. Het Manifest vormt het vertrekpunt voor meer gezamenlijke herinzet en om dit te stimuleren spreken gezamenlijke regionale netbeheerders het volgende uit:

  1. Werken wij als publieke netbeheerders nauw samen met de andere betrokken stakeholders;
  2. Zorgen wij ervoor dat als netcomponenten vrijkomen, beoordeeld wordt of deze herinzetbaar zijn. Indien nodig ontwikkelen we hiervoor beleidskaders en richten we de benodigde logistieke, administratieve en andere processen in;
  3. Stellen wij herinzetbare netcomponenten beschikbaar aan de eigen en/of andere netbeheerder(s). Hiertoe maken we intern en/of onderling afspraken over administratie, financiën en assetmanagement beleidskaders;
  4. Onderzoeken wij optimale vormen voor samenwerking met de fabrikanten en toeleveranciers van de netcomponenten;
  5. Houden wij al bij de aanschaf van nieuwe netcomponenten rekening met de mogelijkheid tot herinzet- baarheid en/of revisie.

Het team Herinzet is nu bezig met het realiseren van deze wensen en er zijn al concrete stappen gezet. Zo loopt het delen van beleidskaders (punt 2) volop en het onderling uitwisselen van netcomponenten (punt 3) is al verder uitgebreid. Afgesproken is dat de netbeheerders in expertgroepvorm gefaciliteerd door Ksandr verdere invulling zullen geven aan de in het manifest genoemde punten.

Voor meer informatie: Wendy Dubbeld, Ksandr, e-mail: wendy.dubbeld@ksandr.nl