Ontwikkelingen op het gebied van Herinzet

11 april 2023

Tijdens Ksandr Live XL 2021, hebben alle regionale netbeheerders het Manifest Herinzet ondertekend. In punt 2 van dit manifest is uitgesproken dat we indien nodig voor herinzet van componenten beleidskaders opstellen, en de benodigde logistieke, administratieve en andere processen inrichten. Met de beleidskaders zijn we verder aan de slag gegaan. Binnen de expertgroep Herinzet hebben de teamleden vanuit Alliander, Coteq, Enexis, Rendo, Stedin en Westland Infra informatie uitgewisseld over welke componenten er worden heringezet. Ook hebben ze gedeeld welke beleidskaders gelden ten aanzien van de heringezette componenten.

Dit bracht kansen in beeld voor netbeheerders waar nog geen duidelijke kaders gericht op herinzet werden gebruikt. Inmiddels worden de beleidskaders vanuit assetmanagement voor herinzet zo veel mogelijk gelijkgetrokken tussen de netbeheerders die dezelfde componenten gebruiken. Als gevolg van deze uitwisseling gaan bijvoorbeeld in navolging van Enexis ook Alliander en Stedin een trafotester gebruiken, waardoor trafo’s snel en kundig getoetst kunnen worden aan technische kwaliteit en veiligheid. Hierdoor kunnen we sneller bepalen of een retour gekomen distributietransformator herbruikbaar is en welke mate van revisie nodig is. Goed voorbeeld doet volgen!
Daarnaast zijn we volop bezig met verdere optimalisatie van logistieke processen, waarover een volgende keer meer nieuws.